Avatar

Avatar
Jag har varit och sett Avatar på bio. Besöket gav upphov till en del funderingar.
Jag som en ”mogen dam” förstår att jag på intet sätt utgör en målgrupp för den här filmen. Hade vi hyrt den hemma hade jag inte suttit kvar tillräckligt länge för att hinna komma in i filmen. Detta är inte min typ av film men jag blev tillräckligt nyfiken på den för att ändå gå dit eftersom den blivit så omåttligt populär.
Så småningom fångades jag  ju av handlingen och var fascinerad över hur skickligt gjord den var. Men….
vi gick på en matinéföreställning och det var gott om familjer med barn. Många såg knappast ut att ha fyllt 11 år.Det fanns en hel del våldscener och vapen, särskilt mot slutet.
Jag är medveten om att den här filmen inte alls innehåller så mycket våld som andra filmer, TV-spel och dataspel gör som har blivit en naturlig och många gånger självklar del av barnens vardag. Självklart kommer ofta också betydligt yngre syskon i kontakt med dessa även om de är avsedda för äldre barn.
Detta fick mig att undra över vad det är för kultur vi lever i,  där man tycker det är fullständigt naturligt att helt frivilligt utsätta barn för en hel del våld om än i en virtuell värld och man gör det enbart för att förströ barnen och för deras nöje. Tidigare har man i civiliserade demokratiska samhällen försökt skydda barnen från våld om än med mycket varierande framgång. Det är litet tragiskt att man måste ta till så starka medel för att skapa litet spänning i barnens tillvaro. Jag tycker också att det är märkligt att man synbarligen tycks fundera ganska litet på vilken påverkan detta har på barnens snabbt utvecklande och mycket receptiva hjärnor och därmed deras personlighetsutveckling. Barn har en fantastisk förmåga att leva sig in i filmer, interaktiva spel m.m. och inte alltid så lätt att skilja på fantasi och verklighet. Det är svårt att vara övertygad om att allt våld i barn- och ungdomskulturen inte kan ha en negativ påverkan på barnen. Varför utsätts barnen allt detta med föräldrars goda minne? Marknadsföringskrafterna är naturligtvis mycket starka här men å andra sidan förutsätter ju stora maknadsföringsinsatser en viss efterfrågan, den går inte enbart att skapa.
Ja, det var litet funderingar kring dessa frågor som berodde på att det var så mycket barn i publiken. Filmen var dock skickligt gjord och hade ett intressant delvis positivt tema, en påminnelse om att det finns en annan värld än den tekniska värld vi lever i, en kultur med helt andra värderingar.
Jag såg den inte i 3D, vilket nog var lika bra det även om det säkert är häftigt med 3D.